MAXIMA ZILEI

Nu suntem niciodata atat de invinsi pe cat ne consideram singuri.
Charles de MONTALEMBERT

Informatiile de pe acest blog au ca sursa si www.1asig.ro si www.xprimm.ro

www.okazii.ro

sâmbătă, 13 februarie 2010

DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

- Contractul de asigurare -

Contractul de asigurare este forma juridica pe care o imbraca asigurarea de viata. O asemenea forma i-o confera contractul si legea propriu-zisa, care contin drepturile si obligatiile in ceea ce priveste asigurarea.
Potrivit legii 136 din 1995 "prin contractul de asigurare asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, in limitele si la termenele convenite".
Partile unui contract de asigurare de viata sunt Compania de Asigurari si Contractantul, iar prevederile incluse sunt diferite in functie de trei categorii de elemente:
• Pe timpul vietii asiguratului
1. Clauza "contractului ca intreg" - stipuleaza documentele care constituie un contract, privit ca intreg. Acest lucru se refera la polita de asigurare, toate clauzele suplimentare si copia formularului confidential. Doar presedintele sau vice-presedintele Consiliului de Administratie al societatii de asigurari poate schimba stipulatul contractului numai in scris si nici o schimbare nu poate fi facuta fara acordul scris al conractantului.
2. Clauza contractantului asigurarii – acesta poate cesiona sau transfera polita, poate schimba beneficiarul si poate exercita orice optiune si drept stipulat.
3. Clauza de plata a primelor – stabileste care este volumul primelor care trebuie platite si modul in care se va face acest lucru (suma intreaga, anual, semestrial, trimestrial, lunar)
4. Clauza de rascumparare partiala cu rambursare – contractantul poate sa primeasca o suma de bani cu titlu de imprumut a carei valoare nu poate depasi valoarea contului acestuia la un moment dat datele si suma de rambursare difera de la o societate de asigurari la alta; exista o perioada de gratie in care plata primelor se poate face fara dobânzi, iar asiguratul este acoperit prin asigurare in timpul perioadei de gratie.
5. Imprumut automat pe baza politei pentru anumite produse – asiguratul poate primi un smprumut din partea asiguratorului pentru a acoperi primele ramase neplatite, cu conditia ca plata primei sa nu se faca dupa expirarea perioadei de gratie.
6. Cesiunea – este o clauza care permite transferarea drepturilor conferite de asigurare. Aceasta clauza poate prevedea o cesiune absoluta atunci când se transfera toate drepturile sau o cesiune colaterala atunci când se transfera câteva drepturi, de regula o parte a indemnizatiei.
7. Dividende – aceasta cauza da posibilitatea detinatorilor de polite participative sa primeasca dividende din surplusul de venituri.
• In cazul decesului asiguratului
1. Clauza de suicid - daca acest eveniment a avut loc in timpul primilor doi (trei) ani de existenta a politei sau de la data primei reinnoiri se va acorda o rambursare a primelor; daca evenimentul are loc dupa expirarea perioadei de plata a primelor se va acorda beneficiarului intreaga suma.
2. Beneficiarul - in contract trebuie prevazut pe lânga beneficiarul primar (cel care va primi suma in cazul producerii evenimentului asigurat) si beneficiarul secundar, care va incasa suma in cazul in care beneficiarul primar decedeaza inaintea asiguratului.
3. Optiuni contractuale - pot fi prevazute in contract si dau posibilitatea beneficiarului sa primeasca beneficiile sub alta forma decât ca suma forfetara.
In cazul intreruperii contractului de catre asigurat – exista posibilitatea de repunere in vigoare a contractului in anumite conditii.
Intr-un contract de asigurare pot fi incluse pe lânga clauzele de baza si anumite clauze suplimentare, care sunt "addendum-uri" la contractul de baza. Aceste clauze aditionale sunt adaugate contractului de baza, având ca scop oferirea unor avantaje in plus asiguratilor contra platii unor sume foarte mici. Aceste clauze sunt valabile pentru oricare dintre asigurarile de viata si se adauga contractului principal tinându-se cont de vârsta asiguratului la data contractarii si de durata de plata a primelor.
Cele mai importante clauze suplimentare care pot fi adaugate sunt :
• Clauza de scutire de plata a primelor – presupune posibilitatea de incetare a platii primelor de asigurare, având drept cauza o invaliditate sau un accident produs dupa data inceperii politei de asigurare. Aceasta clauza este acceptata doar in cazul in care asiguratul nu mai poate munci si obtine veniturile necesare achitarii primelor de asigurare.
• Clauza temporara flexibila – permite un maxim de flexibilitate in alegerea unei combinatii a beneficiilor de deces si supravietuire, fiind permisa cresterea sumei corespunzatoare in caz de deces, indiferent daca primele se platesc esalonat sau in prima unica. Pentru aceasta clauza perioada de asigurare poate fi mai scurta sau egala cu cea a politei de baza. Suma asigurata va fi platita beneficiarului politei daca asiguratul va deceda pe periada de valabilitate a clauzei, iar clauza poate fi atasata tuturor tipurilor de asigurare de viata cu exceptia asigurarilor de viata pe termen limitat.
• Clauze de crestere garantata a sumei asigurate – permite ca la un anumit interval de timp, la aniversarea contractului, asiguratii care au optat pentru o plata esalonata a primelor sa poata creste prima aferenta asigurarii de baza si cea corespunzatoare celorlalte clauze suplimentare cu un procent determinat, cu conditia ca perioada ramasa pâna la expirarea asigurarii sa fie cel putin un numar de ani stabilit de societatea de asigurare (de obicei 3 ani ). Acest supliment de prima va fi folosit la fel ca si pentru achizitionarea unei sume asigurate aditionale ce are la baza rata de prima aferenta vârstei curente a asiguratului si perioada ramasa pâna la expirarea contractului.
• Asigurarea suplimentara de deces prin accident – pe baza acestei clauze, suma asigurata va fi platita daca decesul asiguratului este cauzat de un accident intâmplator, pe perioada de valabilitate a contractului. Decesul trebuie sa se produca la cel mult un an de la data producerii accidentului, iar suma initiala asigurata aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta asigurarii de baza.
• Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident – asiguratorul va achita o suma forfetara, atunci când un accident duce la o invaliditate permanenta, in functie degradul de invaliditate). Suma initiala asigurata pentru aceasta clauza nu poate depasi suma asigurata a clauzei de baza, iar durata de valabilitate a acestei caluze nu o poate depasi pe cea a politei de baza.
Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta si deces din acccident – este o combinatie intre clauza suplimentara de deces prin accident si clauza suplimentara de invaliditate permanenta din accident. Suma asigurata reprezinta insumarea sumelor asigurate pentru cele doua clauze si va fi platita daca asiguratul decedeaza (la cel mult un an de la producerea accidentului) ca urmare a unui accident suferit pe perioada de valabilitate a clauzei.
In caz de invaliditate permanenta asiguratul va primi o suma forfetara in functie de procentul de invaliditate. Daca aiguratul decedeaza ca urmare a unui accident pentru care a incasat deja suma forfetara aferenta invaliditatii permanente, i se va plati doar diferenta dintre suma asigurata si suma forfetara deja incasata. Suma initiala aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta asigurarii de baza.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu