MAXIMA ZILEI

Nu suntem niciodata atat de invinsi pe cat ne consideram singuri.
Charles de MONTALEMBERT

Informatiile de pe acest blog au ca sursa si www.1asig.ro si www.xprimm.ro

www.okazii.ro

duminică, 21 februarie 2010

Cine poate depune o reclamatie pe piata asigurarilor?

În vederea protejării intereselor asiguraților, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin atribuțiile sale conferite de lege, acordă o importanță deosebită analizării și rezolvării reclamaților primite de la asigurați, păgubiți sau de la alte persoane fizice și juridice care apelează la serviciile asigurătorilor sau ale brokerilor de asigurare, acestea constituind o importantă sursă de informații pentru munca de supraveghere și control. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate constata dacă o companie ce activează în domeniul asigurărilor își asumă responsabilitățile în mod serios și dacă sunt necesare măsuri suplimentare de supraveghere și control.
Ce este o reclamaţie/sesizare/petiție?
Conform art. 2 din Ordonanța nr. 27 /2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, prin petiţie se înţelege “cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale, precum și regiilor autonome”.
Cine poate depune o reclamaţie pe piața asigurărilor?
Poate depune o reclamație asiguratul (persoana fizică sau juridică care deține un contract de asigurare încheiat cu un asigurător) sau păgubitul (terța persoană fizică sau juridică prejudiciată de o persoană asigurată de răspundere civilă).
Atenţie!
Reclamațiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
Unde depuneţi o reclamaţie?
De multe ori se poate dovedi mai convenabil să încercați o rezolvare pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră. Aceasta poate fi făcută reclamând nemulțumirea direct la societatea de asigurare respectivă sau la intermediarul în asigurări. Conform legislației, structura organizatorică a asigurătorului cuprinde proceduri de rezolvare a sesizărilor și reclamațiilor. Asigurătorul este cel mai în măsură să răspundă și să soluționeze sesizarea primită din partea asiguratului.
În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu societatea respectivă, atunci vă puteți adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Reclamaţia dumneavoastră se rezolvă în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării.
Puteți opta pentru una din următoarele modalități de a transmite o reclamație:
• Direct la sediile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Prin fax
• Prin email
Accesați titlul postarii si ajungeti la datele de contact ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din București și ale reprezentanțelor sale teritoriale din Cluj-Napoca, Iași, Constanța sau Timișoara.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu