MAXIMA ZILEI

Nu suntem niciodata atat de invinsi pe cat ne consideram singuri.
Charles de MONTALEMBERT

Informatiile de pe acest blog au ca sursa si www.1asig.ro si www.xprimm.ro

www.okazii.ro

duminică, 21 februarie 2010

Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA nu este o taxa

În vederea informării corecte a opiniei publice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor face următoarele precizări ca reacție la acuzațiile cu privire la faptul că “asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto RCA este o taxă”: Datorită rolului social pe care îl are, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto RCA este practicată obligatoriu în toate statele din spațiul economic european. Prin contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule este acoperită răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terțe părți prin intermediul vehiculului. Practic, în momentul poducerii unui accident, asigurătorul preia obligațiile de plată ale șoferului vinovat către partea/părțile vătămate, conform contractului de asigurare RCA încheiat cu acesta.
Conform, Ordinului CSA nr.21/ 2009, art.36, despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în maximum 15 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurator, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.
Remarcăm faptul că, pe parcursul anului 2009, numărul reclamațiilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care au avut ca subiect contracte RCA a fost de 3977, ceea ce reprezintă doar 0,07% din numărul total de contracte încheiate în perioada menționată. Majoritatea acestor reclamații reprezintă sesizari ce privesc modul de soluționare al dosarelor de daună, aproximativ 80% din aceste reclamații fiind soluționate favorabil.
Prin urmare, atât partea vinovată, cât și partea păgubită/vătămată trebuie să furnizeze toate documentele necesare pentru completarea dosarului de daună deschis de societatea de asigurări, astfel încât să se scurteze perioada de soluționare a dosarului și să nu se ajungă din acest motiv la limita legală a termenului de 3 luni de zile.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu intervine în nici un fel în stabilirea tarifelor de primă pentru asigurarea RCA, rolul CSA fiind acela de a urmări respectarea cerinţelor impuse prin Norme şi desfăşurarea activităţii în condiţii de prudenţialitate şi profesionalism.
Subliniem însă faptul că normele în vigoare impun societăţilor de asigurare să stabilească tarifele pe baza unor calcule actuariale pentru limitele de despăgubire prevăzute în norme, cu respectarea criteriilor de prudenţialitate, precum şi să notifice către CSA aceste tarife.
Tarifele de primă sunt stabilite astfel încât să permită acoperirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din emiterea acestor poliţe. Asigurătorii RCA îşi stabilesc tarifele de primă pentru fiecare categorie de vehicule, în baza unor calcule actuariale, ce utilizează informaţii deţinute despre propriul portofoliu. În acest fel, societăţile de asigurare au posibilitatea de a stabili tarife diferenţiate în funcţie de profilul clientului, respectiv: vârsta asiguratului, domiciliul acestuia, daunalitatea înregistrată, tipul vehiculului ş.a.
Astfel, tarifele de primă pentru RCA notificate de către societăţile de asigurare au crescut pentru anul 2010, comparativ cu 2009, în medie cu 15%.
Începând cu 1 ianuarie 2010, societățile de asigurare au obligaţia de a aplica sistemul bonus-malus la tarifele de primă pe care le-au stabilit.
Sistemul bonus-malus presupune acordarea unor reduceri de primă, în situaţia în care asiguratul nu a înregistrat daune, sau aplicarea unor majorări asupra primei de asigurare, în situaţia în care asiguratul a înregistrat daune.
Astfel, un asigurat care nu a înregistrat daune va beneficia de o reducere de 10% pentru o poliţă încheiată pentru un an, putând să ajungă la un bonus de 50% dacă timp de şapte ani nu înregistrează daune pe RCA.
Având în vedere numărul de dosare de daună avizate în temeiul polițelor obligatorii RCA, rezultă că cei mai mulți dintre asigurați, circa 90%, vor beneficia de bonus întrucât nu provoacă evenimente.
Unui asigurat care a înregistrat daune i se aplică o majorare a primei de asigurare, respectiv un malus. Malusul se aplică în funcţie de numărul de evenimente şi nu în funcţie de valoarea daunei. Procentul de majorare se aplică diferenţiat în funcţie de istoricul asiguratului, respectiv de numărul anilor anteriori fără daune, şi poate ajunge, în cazul unei daune, până la 30%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu