MAXIMA ZILEI

Nu suntem niciodata atat de invinsi pe cat ne consideram singuri.
Charles de MONTALEMBERT

Informatiile de pe acest blog au ca sursa si www.1asig.ro si www.xprimm.ro

www.okazii.ro

joi, 27 mai 2010

BENEFIT ACCIDENT

ASIGURARE DE VIAŢĂ PENTRU NUMAI 100 LEI PE AN Tip CASCO uman

Accidentul este manifestarea cea mai crudă, cea mai dureroasă şi de cele mai multe ori cea mai durabilă a unui singur şi foarte scurt moment de neatenţie atât al nostru cât mai ales al celor de lângă noi!

Acoperiri Sume asigurate pe un modul
Deces din orice cauză 1.000 lei
Deces din accident 12.500 lei
Invaliditate permanentă totală sau parţială din accident 12.500 lei
Indemnizaţie zilnică pentru spitalizare din accident 12 lei
Intervenţie chirurgicală din accident 2.000 lei
Indemnizaţie zilnică în convalescenţă post-spitalizare din accident 12 lei
Indemnizaţie zilnică în ghips din accident 12 lei
Cheltuieli medicale de urgenţă din accident 1.000 lei

Acoperiri din accident vândute sub forma unui modul,
Se pot achiziţiona module şi pentru familie (soţ-soţie, copii între 1 şi 14 ani),
Se pot achiziţiona maxim 5 pachete atât pentru soţ-soţie cât şi pentru copii,
Prima de asigurare anuală per modul este de 100 RON,
Durata contractului: 5 ani,
La 4 ani fără daună al 5-lea an este gratuit,
Vârsta persoanei asigurate:15 – 70 ani,
Drepturile de emisiune: 30 lei,
Asigurarea este valabilă oriunde în lume,
Frecvenţa de plată: Anuală,

Deces din orice cauză - D.
Riscul acoperit – decesul din orice cauză
Acoperire numai pe perioada de valabilitate a poliţei
S.A.D.= 1.000 RON / MODUL
Indemnizaţia de asigurare = S.A.D.
Deces din Accident - D.A.

Riscul acoperit – decesul din accident
S.A.D.A.= 12.500 RON / MODUL
Indemnizaţia de asigurare = S.A.D. + S.A.D.A.
Acoperă şi decesul survenit în maxim 180 zile de la expirarea poliţei (dacă accidentul s-a petrecut pe durata poliţei)

Invaliditate permanentă din Accident - I.P.A.
Indemnizaţia = % S.A._I.P.A.
La invaliditate parţială, procentul trebuie să fie mai mare de 15% pentru a se acorda indemnizaţia
Până la maxim 100% / pe toată durata asigurării
Acoperă şi invaliditatea survenită în maxim 180 zile de la expirarea poliţei ( dacă evenimentul cauzator s-a petrecut pe durata de valabilitate a poliţei )

Invaliditate permanentă din Accident - I.P.A.
La pierderea anatomică sau funcţională a mai multor organe sau membre în urma aceluiaşi Eveniment, Indemnizaţia se stabileşte prin însumarea procentelor corespunzătoare fără a depăşi 100 de procente
Plata indemnizaţiei: la 12 luni de la eveniment, în nici un caz mai devreme de 3 luni de la eveniment

Spitalizare continuă din Accident - S.A
Min. 3 zile de spitalizare continuă,
Ziua de externare nu este indemnizată,
Indemnizaţia zilnică este 12 ron
100% din Indemnizaţia zilnică de spitalizare – primele 14 zile de spitalizare continuă,
50% din Indemnizaţie începând cu ziua a 15 – a,
Maxim 90 zile spitalizare continuă/eveniment,
Maxim 180 zile/an

Intervenţii Chirurgicale din Accident –I.C.A
Indemnizaţie de asigurare: maxim 100% din SA / eveniment şi an de asigurare
Plata indemnizaţiei: supravieţuirea asiguratului după 24 de ore de la intervenţie
Mai multe Intervenţii prin aceeaşi incizie, se plăteşte cea corespunzătoare procentajului cel mai mare

Convalescenţă post-spitalizare din Accident - C.A.
După o perioadă de spitalizare de cel puţin 3 zile,
În baza unui certificat de concediu medical sau adeverinţă medicală (pentru elevi sau studenţi),
Sunt acoperite maxim 180 de zile de convalescenţă / an de asigurare,
Indemnizaţia este de 12 RON / zi

Imobilizare în aparat ghipsat ca urmare a unui Accident - I.A.G.
Indemnizaţia este de 12 RON / zi
Acoperire: 1 – 40 de zile / an de asigurare
Într-un interval de maxim 90 de zile de la producerea Accidentului

Cheltuieli medicale de urgenţă din accident – C.M.U.
Proceduri medicale ( diagnostic, control, investigaţii )
Medicamente
Echipamente şi instrumente similare ( proteze, cârje, scaune cu rotile, etc. ) o singură dată pe durata contractului,
Transport cu ambulanţa
Alte cheltuieli medicale ca urmare a producerii unui accident pe perioada contractului,
Se acoperă toate aceste cheltuieli medicale pe baza bonurilor fiscale şi a documentelor medicale justificative.

Contractul încetează:
În cazul decesului Asiguratului,
În cazul rezilierii Contractului de asigurare,
La data expirării asigurării.

BENEFICII CLIENŢI
Păstrarea standardului de viaţă al familiei
Asigurarea unei stabilităţi financiare în cazul unui eveniment asigurat
Sumă de bani în caz de invaliditate permanentă totală sau parţială
Refacerea stării de sănătate în caz de accident
Prime mici pentru acoperire mare
Posibilitatea asigurării familiei atât separat cât şi împreună
Acoperă producerea evenimentului oriunde în lume
Posibilitatea de a intra în asigurare şi coasiguraţi: soţul/soţia, copiii.

Pentru lămuriri şi informaţii suplimentare:
Florin Liviu TALOŞ
Tel: 0744 428 599, 0730 911 197
E-mail florin_talos2008@yahoo.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu